TSK NASIL KURTULUR?

Çarşamba, Mayıs, 2011
570

TSK NASIL KURTULUR?
18 Mayıs 2011 Çarşamba   Ordumuz ilâmâşallah manşetlerden inmek bilmiyor.
Yeni Çaldıranlar, Niğbolular, Sakaryalar, Dumlupınarlar dolayısıyla olsa âmennâ diyeceğiz.
Oysa kan, evet, yine dökülüyor ama neden olduğu meselesi biraz çapraşık.
Bakınız tam seçimlere çok az kala, ortalıkda görünür hiçbir mücbir sebeb yokken yine ortalık kan gölüne döndü.
Eski Romalılardan bu yana kullanılan bir sual vardır böyle durumlar için: Cui bono? Kime yarar?
Bu sualin cevâbını günlerdir pek çok meslekdaşımız zâten sarih bir şekilde veriyor:
AK Parti’yi bitirmek isteyenlere! Onların zâten belâgatle anlattıklarını tekrarlamak değil niyetim.
Bunun nasıl önlenebileceğini araştırmak istiyorum.
Daha önce de yaza yaza bir hâl olduğum üzere TSK’nın Nûh-u Nebî’den kalma yapısını kökünden değiştirmeksizin, bu devâsâ ve bir o kadar da hantal örgütü adam edemezsiniz!
800.000’den bile fazla olduğu ileri sürülen mevcûdu, senenin her gününe birer tâne olmak üzere 365 general ve amirali ile, her türlü kayıtdan âzâde bir tür yağma Hasanın böreği tarzı silah ve mühimmat tedârik sistemiyle ve yeryüzünde ikinci olarak bir tek Guatemala Ordusunda bulunan OYAK’ı ile bu ordu bu hâliyle GAYRI-KAABİL-İ ISLAHDIR!
250.000 mevcudlu Alman Ordusu’nda (Bundeswehr) topu topu 29 general ve amiral var…
Bizimkilere 365 de az geliyor, fırsat bulsalar 150 tâne daha ihdâs edecekler!

Teklîfim:
Selimiye’deki 1. Ordu Kumandanlığı, Ayazağa’daki 3. Kolordu, Gelibolu’daki 2. Kolordu, Çorlu’daki 5. Kolordu, ayrıca 6. ve 7. Kolordular; Edirne, Kars, Şırnak ve Kıbrıs’daki tümenler, ilâveten Eğitim Doktrin Komutanlığı (EDOK) gibi hiçbir muhârib özelliği bulunmayan, ama bünyelerinde yüzlerce omuzu kalabalıkla binlerce subay barındıran karrgâhlar derhâl lâğvedilerek bunlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmalı;
Buralardan tasarruf edilecek o binlerce subay gerçekden muhârib birliklere, taburlara, aktarılmalıdır.
Bu saydıklarıma ek olarak ne işe yaradıkları meçhûl daha bir sürü tugay da aynı işleme tâbî tutulmalı, OYAK derhâl TSK’nın elinden alınarak sivil bir yönetime devredilmeli;
Bütün tedârik sistemleri tam bir ciddiyetle politik kontrol mekanizması içine alınmalı, terfî sistemi bütünüyle ve hiçbir şübheye mahâl kalmayacak şekilde MSB uhdesine geçmeli ve GK Başkanlığı da ya MSB emrine geçirilip ya da tamâmen lâğvedilmelidir.
Kuvvet Kumandanlılarından en kıdemlisinin emrindeki üçlü bir mekanizma bu işi de çok daha pratik şekilde halledebilir.
Bu durumda MGK’nın da kalkması en akılcı çâredir. Siyâset, gerekirse kumandanlara zâten danışır.

Ondan sonra sıra bu yeni ve “çevik” kumanda sistemiyle dört ağır aksak orduyu da lâğvedip tugay usûlü son derece hareketli (helikopterli) ve çok daha düşük mevcudlu yeni bir ordu kurmaya gelir.
Her yerde yüzbinlerce doğru dürüst silah tutmayı bilmeyen kuru kalabalık değil ihtiyâca göre her yere sür’atle sevkedilebilecek profesyonel birlikler.
Bakın ondan sonra kimsenin darbe planı yapmaya vakti kalıyor mu?

Yağmur ATSIZ 18 Mayıs 2011 Çarşamba STAR

Araç çubuğuna atla