AFETLER, MUSİBETLER SADECE KÖTÜLERE GELMEZ……

Perşembe, Aralık, 2022
17936
Ana Sayfa ·Hayata Yön Veren Öğütler ·AFETLER, MUSİBETLER SADECE KÖTÜLERE GELMEZ……

AFETLER, MUSİBETLER SADECE KÖTÜLERE GELMEZ……
Âfetler, Musibetler, Zillet Gelir, Bereket Kalmaz…
BİR İslam ülkesinde aşağıda sayılan kötülükler yaygın hale gelirse oraya ve halkının başına çeşitli âfetler, musibetler, sıkıntılar, tokatlar, silleler, sarsıntılar, doğal felaketler gelir, betbereket kalmaz, insanlar huzur içinde yaşayamaz, zillet ve esaret tepelerine iner.
1. Ekmeğe ve diğer nimetlere saygısızlık edildiğinde.
2. Nimetler israf edildiğinde.
3. Namaz büyük ölçüde terk edildiğinde.
4.Namaz kılanların büyük bir kısmı tehavün ile (gereken önemi vermeyerek, hafife alarak) kıldıklarında.
5. Farz namazların cemaat ile edası terk edildiğinde.
6. Şeddadî yüksek binalar yapıldığında.
6. Her çeşit fuhşiyat, büyük günahlar, haramlar açıkça, küstahça, cehren, mütecasiren irtikab edildiğinde.
7. Faiz ve riba yaygın hale geldiğinde.
8. Muhadderat-ı islamiye (Müslüman kadın ve kızlar) tesettür, iffet ve hicab perdelerini yırtıp açılıp saçıldıklarında.
9. İcazetli ulema ve fukaha sınıfı çok azaldığında, halka nasihat edecek, halkı bilgilendirip aydınlatacak, halkı müjdeleyip korkutacak alimler ve nâsihler (öğüt verenler) ya hiç kalmadığı, yahut çok az kaldığı veyahut bu kalanlar da yeterli ve etkili nasihat etmediğinde.
10. Müslümanlar tek bir Ümmet olmaktan çıkıp, Ümmet şuurunu yitirip birbirinden kopuk sürüler haline geldiğinde.
11. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmadığında.
12. Vefat eden bir alimin, fakihin, mürşidin yerinin dolmadığında.
13. Ayaklar baş, başlar ayak olduğunda.
14. En büyük değer para olduğunda.
15. Halkın büyük bir kısmı, kendisini kurtaracak kadar ilmihal bilgisine sahip olmadığında.
16. Yalan yaygın hale geldiğinde.
17. Din ilimlerinin öğrenilmesi ve öğretilmesi, Kur’an okunması ticaret ve zenginleşme vasıtası haline geldiğinde.
18. Kur’anın, Sünnetin, Şeriatın tazimini (ululanmasını, saygı gösterilmesini) istediği şeyler tahkir edilip; tahkir edilmesi gereken şeyler ululandığında.
19. Bir Müslümana zulm edildiğinde bütün Müslümanlar onu desteklemediği, yardımına koşmadığında.
20. Beyinsizlik yaygın hale geldiğinde.
21. Müslümanların büyük kısmı kafirleri maymun gibi taklit ettiğinde.
22. Haram yeme yaygın ve yoğun hale geldiğinde.
23. İnsanların büyük kısmı şeytanları ve nefs-i emmârelerini mürşid ve şeyh edindiğinde.
24. Müslümanlar büyüklerine hürmet etmez ve küçüklerine merhamet ve şefkat göstermez hale geldiğinde.
25. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere benzediğinde.
25. Umûr-i mühimme, tâife-i nisâya tefviz edildiğinde.
26. Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) vâcibü’l-eda sünnetleri terk edildiğinde.
27 Saçı bitmedik yetimlerin, dulların, fukara ve mesâkînin hakları yendiğinde.
Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzı büsbütün ve bilkülliye terk edilirse bütün Ümmet sorumlu olur, musibetler sadece kötülere gelmez.

 

ANKARA  15.12.2022

Araç çubuğuna atla