ALTERNATİF TARİH YARATMAK!…

525
Ana Sayfa ·Tarih Üzerine Çeşitlemeler ·ALTERNATİF TARİH YARATMAK!…

ALTERNATİF TARİH YARATMAK!…
Bazıları! birilerini koruma adına gerçekleri çarpıtıp, alternetif tarih yaratıyorlar..
Bu alternatif tarihin temelinde Atatürk’ü bu işten temiz çıkarmak var.
Son dönemde yapılan tarih çalışmaları ve politik havanın değişmesiyle ikna ediciliği azalsa da özellikle bir kuşak şuna inandırıldı:
Atatürk’ün Dersim’de olan bitenden haberi yoktu.
Zaten çok hastaydı, ona sormadan yaptılar. Seyit Rıza’yı da o Elazığ’a gelmeden çabucak astılar. O, duysa asılmasına izin vermezdi.
Peki, kim yaptı bu katliamı?
Bu alternatif tarihe göre 1937’nin ekim ayında İnönü ile arası açılınca Atatürk’ün başbakanlığa getirdiği Celal Bayar.
Sağcıların başı Bayar, dönemin Genelkurmay Başkanı ‘gerici’ Fevzi Çakmak. Birkaç da general. İşte bu kadar.
Atatürk hastaydı, bilmiyordu. İnönü zaten görevde değildi. Böylece Dersim Katliamı da ihtiyaca binaen klasik sağ-sol, laik-gerici ikiliği içine oturtulmuş oldu.
Hâlbuki yeni kurulan ulus-devlet otoritesine girmemek için direnen Dersim’i Türkiye Cumhuriyeti topraklarına katmakta kararlı olan Atatürk, başından sonuna kadar olan bitenin merkezindeydi.
Dersimlilerin üstüne uçaklarla “Teslim olmazsanız Cumhuriyet’in kahredici ordusu tarafından mahvedileceksiniz” bildirileri atıldığı 4 Mayıs 1937 günü Dersim’in kaderini belirleyen bakanlar kurulu toplantısına Atatürk başkanlık etti.
Atatürk bazı manevraları bizzat izledi. Operasyonu harita başından bizzat takip etti. Çatışmalarda devlete yardım eden kişileri tanıyacak kadar olan biten hakkında saat saat malumat sahibiydi.
Atatürk o dönemde hasta yatağında da değildi. Seyit Rıza ve adamlarının asılmasının ardından hem de yanına Dersim’i bombaladığı için gazetelerin manşetlerinden inmeyen manevi kızı Sabiha Gökçen’i alarak Elazığ’a, Dersim’e gitti, köprü açtı.
Ve başta Sabiha Gökçen olmak üzere Tunç Eli denen operasyona katılan askerlere madalya taktı.
“Atatürk’e ibadetten” söz edecek kadar sıkı bir Atatürkçü olarak yaşamış ve ölmüş Celal Bayar’ın bir röportajında söylediği gibi “Atatürk ‘Sorumluluğu üzerime alıyorum, vuracağız Dersim’i’ dedi” ve Dersim vuruldu.

TARİH İLE YÜZLEŞMEK!….
Başbakan Erdoğan yine ezber bozan bir çıkış yaptı. İlk kez bir başbakan, Türkiye toplumunun önünde üstü örtülmek istenen Dersim katliamıyla yüzleşti.
İşin gündelik siyasete ilişkin yanı bir tarafa, asıl önemli olan Başbakanlık makamından dile getirilen “özür dileme” meselesi.
Bu bir ilk… Almanya’nın Nazi soykırımından, Fransız aydınlarının Cezayir katliamından özür dilemeleri gibi bu da tarihi bir dönüm noktası…
Başbakan Erdoğan, bu sözleriyle sadece kendisini değil, Türkiye’yi büyüttü…
Neden yaptığını da ince ince anlattı.
“Faili meçhullerle, vesayet rejimiyle, darbelerle yüzleşmeden Kürt sorunu çözülemez ve muasır medeniyet seviyesine ulaşılmaz…”
Bundan daha açık ve net ne söylenebilir.

 

Çeşitli Makale ve Yazılarım için:
http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”

Araç çubuğuna atla