İNCELTME İŞARETİ (ŞAPKA) !…

Salı, Ocak, 2018
601
Ana Sayfa ·Genel ·İNCELTME İŞARETİ (ŞAPKA) !…

İNCELTME İŞARETİ (ŞAPKA) !…
Yeni nesil inceltme işaretini bilmiyor…
Oysa Türkçede ki inceltme işaretinin eksikliği kelime yapısını çok değişik manalarda anlamamıza sebep olur..
İnceltme işaretini koymazsanız cümleleriniz ve sözcükleriniz karmakarışık bir koyun sürüsüne benzer. Hiç birini diğerinden ayıramazsınız.
Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine mutlaka inceltme işareti (şapka) konması lâzım dır…
İnceltme işaretini koymazsak;
 
-adem (yokluk), âdem (insan);
-adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık);

-alem (bayrak), âlem (dünya, evren);
-aşık (eklem kemiği, aşık kemiği), âşık (vurgun, tutkun,aşk içinde yanan kişi);
-hal (sebze, meyve vb. satılan yer), hâl (durum, vaziyet);
-hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz);
-rahim (esirgeme), rahîm (koruyan, acıyan);
-şura (şu yer, şurası), şûra (danışma kurulu) vb.
-alim (her şeyi bilen), âlim (bilgin);
-hakim (hikmet sahibi), hâkim (yargıç);
-hal (pazar yeri), hâl (durum, vaziyet);
-hala (babanın kız kardeşi), hâlâ (henüz);
-şura (şu yer), şûra (danışma kurulu);.
-kar (yağış, donan su buharı), kâr (kazanç);
-alem (bayrak, cami ve minare kubbelerinin üstünde yer alan hilâl), âlem (dünya, -evren ve acun);
-resmi (resim belirtme hâli), resmî (devletle ilgili ya da devletin olan);
-yar (uçurum, yâr (sevilen kimse);
-milli (balçıklı ), millî (ulusal);
-bekar (müzik terimi, bekâr (evli olmayan kimse);
-adet (sayı), âdet (kanama hali, örf ve gelenek);
-ala (değişik renk), âlâ (mükemmel);
-dahi (o bile), dâhi (alim, bilgili);
-haya (torba), hayâ (utanma, sıkılma);
-sarı (renk), sâri (başkalarına geçen, bulaşan);
-şura (yer tarifi), şûra (danışma meclisi);
-tabi (onaylama), tâbi (bir şeye veya bir kimseye bağlı olmak);
-varis (damar hastalığı), vâris (mirasçı);
-vakıf (yardımlaşma kurumu ), vâkıf (bilgisi olan, bilen);
-rakım (içkim), râkım (yükseklik);
 
Anlamlarına gelecek ve bizim söylemek veya anlatmak istediğimizle, karşıdaki -kişinin anladığı farklı olacak anlama problemi doğacaktır.
Ayrıca inceltme işaretinin kullanılmaması Türkçenin katledilmesine neden olur…
Örneğin “Kârına (kazancına) ortak olmak istiyorum” ile “karına ortak olmak istiyorum”un mânaları ayrı olduğu sürece külâhlı harfler kullanılmaya devam etmelidir…
 
Haluk Cangökçe
09 – 01 – 2018 ANKARA

Araç çubuğuna atla