İŞİMİZE GELDİĞİ ZAMAN…

Cumartesi, Nisan, 2011
636
Ana Sayfa ·Bam Teli ·İŞİMİZE GELDİĞİ ZAMAN…

 

İŞİMİZE GELDİĞİ ZAMAN…

İşimize geldiği zaman, örneğin “bizim çocuklar” kurtulduğu zaman “memlekette hâkimler vardır”,

İşimize gelmediği zaman, örneğin bizim çocuklar çıkamadıkları zaman “adalet baskı altındadır”…

Türk adaletine olan güvenimiz, bize yararsa tamdır, kararları beğenmediğimiz zaman eksiktir. 

Öyle mi, “suret-i Hak’tan” görünmeye çalışan arkadaşlar? Öyle mi, sayın muhbir vatandaşlar?

Ada­let is­te­yen­ler. Ken­di­le­ri için ada­let is­te­yen­ler.

Ön­ce, baş­ka­la­rı için de ada­let is­te­ye­rek, dü­rüst­lük­le­ri­ni is­pat­la­ma­lı­lar.

Baş­ka­la­rı ezil­sin. Zul­me uğ­ra­sın. Hat­ta o zul­mün ya­şan­ma­sı/sür­me­si için biz gay­ret sar­fe­de­lim.

Ama bi­ze ada­let uy­gu­lan­sın. Bi­zim aley­hi­mi­ze kim­se yan­lış ka­rar ver­me­sin” de­mek, iki­yüz­lü­lük­tür…

Çeşitli Makale ve Yazılarım için:

 http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”

Araç çubuğuna atla