ALLAH’IN (C.C) İSİMLERİ VE ANLAMLARI..

Pazar, Mart, 2023
968462
Ana Sayfa ·İslamiyet ·ALLAH’IN (C.C) İSİMLERİ VE ANLAMLARI..

Allah’ın (c.c) isimleri ve anlamları

1- ALLAH (C.C): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.

2- ER-RAHMÂN: “Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.”

3- ER-RAHÎM: “Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.”

4- EL-MELİK: ” Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.”

5- EL-KUDDÛS: “Her türlü eksiklikten uzak olan.”

6- ES-SELÂM: “Her tehlikeden selamete çıkaran.”

7- EL-MÜ‘MİN: “Güven veren, koruyan.”

8- EL-MÜHEYMİN: “Her şeyi gören gözeten.”

9- EL-AZÎZ: İzzet sahibi, her şeyin galibi.”

10- EL-CEBBÂR: “Kudret ve azamet sahibi.”

11- EL-MÜTEKEBBİR: “Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.”

12- EL-HÂLIK: “Yaratan.”

13- EL-BÂRİ“Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan.”

14- EL-MUSAVVİR: “Varlıklara şekillerini veren.”

15- EL-GAFFÂR: “Çok mağfiret eden.”

16- EL-KAHHÂR: “Her şeye hakim ve galip olan.”

17- EL-VEHHÂB: “Karşılıksız hibeler veren.”

18- ER-REZZÂK: “Rızkını veren.”

19- EL-FETTÂH: ” Darlıktan kurtaran.”

20- EL-ALÎM: “Her şeyi en küçük detaylarını bilen.”

21- EL-KÂBID: “Dilediğine darlık veren.”

22- EL-BÂSIT: “Dilediğine bolluk veren.”

23- EL-HÂFID: “Dereceleri alçaltan”

24- ER-RÂFİ“Şeref vererek yükselten.”

25- EL-MU’IZ: “Dilediğini aziz eden.”

26- EL-MÜZİL: “Dilediğini zillete düşüren.”

27- ES-SEMİ“Her şeyi işiten.”

28- EL-BASÎR: “Her şeyi en iyi gören.”

29- EL-HAKEM: “Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden.”

30- EL-ADL: “Mutlak adil olan.”

31- EL-LATÎF: ” Bütün incelikleri bilen.”

32- EL-HABÎR: “Her şeyden haberdar.”

33- EL-HALÎM: “Cezada, acele etmeyen.”

34- EL-AZÎM: ” Pek yüce.”

35- EL-GAFÛR: “Mağfireti bol.”

36- EŞŞEKÛR: “Çok sevap veren.”

37- EL-ALİYY: “Yüceler yücesi.”

38- EL-KEBÎR: “Çok büyük olan.”

39- EL-HAFÎZ: “Her şeyi koruyan.”

40- EL-MUKÎT: “Her yaratılmışın rızkını veren.”

41- EL-HASÎB: “Kulların hesabını gören.”

42- EL-CELÎL: “Azamet sahibi olan.”

43- EL-KERÎM: “Çok ikram eden.”

44- ER-RAKÎB: “Her an gören gözeten.”

45- EL-MUCÎB: “Duaları kabul eden”.

46- EL-VÂSİ“İlmi ile her şeyi kuşatan.”

47- EL-HAKÎM: “Her işi hikmetli.”

48- EL-VEDÛD: “Kullarını seven, sevilmeye en layık olan.”

49- EL-MECÎD: ” Övgüye layık bulunan.”

50- EL-BÂİS: “Ölüleri dirilten.”

51- EŞŞEHÎD: “Her yerde her zaman hazır olan.”

52- EL-HAKK: ” Var olan, hakkı gösteren.”

53- EL-VEKÎL: “Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan.”

54- EL-KAVİYY: “Kudreti en üstün.”

55- EL-METÎN: “Çok güçlü.”

56- EL-VELİYY: “İnananların dostu.”

57- EL-HAMÎD: “Hamd ve senaya layık olan.”

58- EL-MUHSΓTüm varlıkların sayısını bilen.”

59- EL-MÜBDİ“Örneksiz yaratan.”

60- EL-MUÎD: “Yeniden dirilten.”

61- EL-MUHYΔ Can veren.”

62- EL-MÜMÎT: “Ölümü yaratan.”

63- EL-HAYY: “Sonsuz hayat sahibi.”

64- EL-KAYYÛM: ‘Varlıkları diri tutan.”

65- EL-VÂCİD: “İstediğini bulan.”

66- EL-MACÎD: “Kadri ve şanı büyük.”

67- EL-VÂHİD: “Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan.”

68- ES-SAMED: ” Herkesin muhtaç olduğu.”

69- EL-KÂDİR: “Dilediğini yapan.”

70- EL-MUKTEDİR: “Dilediği gibi tasarruf eden.”

71- EL-MUKADDİM: “Dilediğini yükselten.”

72- EL-MUAHHİR: “Dilediğini alçaltan.”

73- EL-EVVEL: “Ezeli olan.”

74- EL-ÂHİR: “Ebedi olan.”

75- EL-ZÂHİR: “Varlığı açık olan.”

76- EL-BÂTIN: “Yüceliği gizli olan. “

77- EL-VÂLΔ Kainatı idare eden.”

78- EL-MÜTEÂLΓYüce olan”

79- EL-BERR: İyilik ve ihsanı bol.”

80- ET-TEVVÂB: “Günahları bağışlayan.”

81- EL-MÜNTEKİM: “İntikam alan.”

82- EL-AFÜVV: “Affı çok olan.”

83- ER-RAÛF: “Çok merhametli.”

84- MÂLIK-ÜL MÜLK: “Her varlığın sahibi.”

85- ZÜL-CELÂLI VEL İKRÂM: “Celal, azamet sahibi.”

86- EL-MUKSİT: “Her işi birbirine denk yapan.”

87- EL-CÂMİ“Mahşerde bir araya toplayan.”

88- EL-GANİYY: ” İhtiyacı olmayan.”

89- EL-MUGNΓMüstağni kılan.”

90- EL-MÂNİ“Dilemediği şeyi engelleyen.”

91- ED-DÂRR: “Zarar verenleri yaratan.”

92- EN-NÂFİ“Fayda verenleri yaratan.”

93- EN-NÛR: “Alemleri nurlandıran.”

94- EL-HÂDΓHidayet veren.”

95- EL-BEDΓEşsiz yaratan.”

96- EL-BÂKÎEbedi olan.”

97- EL-VÂRİS: “Her şeyin asıl sahibi olan.”

98- ER-REŞÎD: “Doğru yolu gösteren.”

99- ES-SABÛR: “Cezada acele etmeyen.”

 

 

Ankara  04.03.2023

Araç çubuğuna atla