İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?…

521

İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?…
*BİR ülkenin, bir devletin, bir halkın ne halde olduğunu, iyi mi kötü mü olduğunu, notunun 10 üzerinden kaç olduğunu anlamak için:
*Okullarına, eğitim sistemine,
*Adliye binaların büyüklüğüne, hapishanelerin çokluğuna, mahpus sayısının fazlalığına,
*Trafik kazalarının az veya çok oluşuna,
*Medyanın kalitesine,
*Yaz aylarında piknik yerlerinde akşamleyin çöp ve pislik yığınları olup olmamasına,
*Ormanların, bitki örtüsünün korunmasına veya tahrip edilip durmasına,
*Uluslar arası temizlik ve şeffaflık rapor ve anketlerinde o ülkeye verilen nota,
*Rüşvetin yaygın, yoğun ve genel olup olmamasına,
*Orada terör olup olmamasına,
*Politikacıların yalan söyleyip söylemediğine, sözlerini tutup tutmadığına,

*Haram yenilip yenilmediğine, haram yeniliyorsa bu kötülüğün genel olup olmadığına,
*Ceza kanununda zinanın suç sayılıp sayılmadığına,
*Başkanlıkların, makam ve mevkilerin, memuriyetlerin, işlerin, vazifelerin ehil ve layık kimselere verilip verilmediğine,
*Servet sahiplerine “Bu servete nasıl sahip oldun, bunun kaynağı nedir?” diye sorulup sorulmadığına,
*Nepotizm yapılıp yapılmadığına,
*Zengin ve kodaman çocuklarıyla fakir sınıfların çocuklarının askerlik hizmetinde eşit olup olmadıklarına,
*Zenginlerle fakirlerin, forslularla forssuzların adalet önünde eşit olup olmadıklarına,
*Toplu taşıma vasıtalarında yaşça küçüklerin büyüklere yer verip vermediklerine,
*Orada can, mal, ırz, namus, nesep, din, inanç, inandığı gibi yaşamak hürriyeti ve güvenliği olup olmadığına… bakmak gerekir.

Çeşitli Makale ve Yazılarım için:
http://www.turklider.org/TR/DesktopDefault.aspx?tabid=1583 da ” Haluk Cangökçe Gözüyle”

Araç çubuğuna atla