Huyları bu, kendilerine ters gelen bir görüş ortaya attınız mı derhâl “satılmış” sıfatını yiyorsunuz. Kişi âlemi kendi gibi bilirmiş, demek ki bunlara “münâsib” bir meblâğ tevdî etdiniz mi saf değiştirmekden hiç pervâları olmayacak. Ancak seviyelerine bakdıkça fiyatlarının pek de yüksek olabileceğine ihtimâl vermiyorum..   KÖR CEHALET ÇİRKEFLEŞTİRİR İNSANLARI… Duyduğum, dokunduğum, gördüğüm, tattığım, kokladığım için var […]

Araç çubuğuna atla