ABDULLAH CEVDET… Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Türkiye’de Batıcılık akımının önde gelen isimlerinden birisidir. II. Meşrutiyet dönemi düşünce yapısının şekillenmesinde etkili oldu. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan.. Sonradan İttihat ve Terakki’ye dönüşecek İttihad-i Osmani Cemiyeti adlı gizli örgütü kuran beş tıbbiyeliden birisi Yaşantısı siyasal alanda etkin görevler alarak değil, bir düşünce üreticisi […]

Araç çubuğuna atla